Archivo de la etiqueta: Poesia en llengua catalana

«Pare/Padre», Joan Manuel Serrat

Pare,
digueu-me què
li han fet al riu
que ja no canta
rellisca com un barb
mort sota un pam
d’escuma blanca.
Pare,
el riu ja no és el riu
Pare,
abans que torni l’estiu
amagui tot el que és viu.

Pare,
digueu-me què
li han fet al bosc
que no hi ha arbres.
A l’hivern
no tindrem foc
ni a l’estiu lloc
on aturar-nos.
Pare,
el bosc ja no és el bosc.
Pare.
abans de que no es faci fosc
ompliu de vida el rebost.

Sense llenya I sense peixos, pare
ens caldrà cremar la barca
llaurar el blat per les enrunes, pare
i tancar amb tres panys la casa
i deia vostè

Pare,
si no hi ha pins
no es fan pinyons
ni cucs, ni ocells.
Pare,
on no hi ha flors
no es fan abelles
cera, ni mel.
Pare,
que el camp ja no és el camp.
Pare
demà del cel plourà sang
el vent ho canta plorant.

Pare,
ja són aquí
monstres de carn
amb cucs de ferro.
Pare,
no, no tingeu por
digueu que no
que jo us espero.
Pare,
que estan matant la terra.
Pare,
deixeu de plorar
que ens han declarat la guerra.

Padre,
decidme qué
le han hecho al río
que ya no canta
resbala como un barbo
muerto bajo un palmo
de espuma blanca.
Padre,
que el río ya no es el río.
Padre,
antes de que vuelva el verano
esconda todo lo que tiene vida.

Padre,
decidme qué
le han hecho al bosque
que no hay árboles.
En invierno
no tendremos fuego
ni en verano sitio
donde resguardarnos.
Padre,
que el bosque ya no es el bosque.
Padre,
antes de que oscurezca
llenad de vida la despensa.

Sin leña y sin peces, padre
tendremos que quemar la barca
labrar el trigo entre las ruinas, padre
y cerrar con tres cerraduras la casa
y decía usted.

Padre,
si no hay pinos
no se hacen piñones
ni gusanos, ni pájaros
Padre,
donde no hay flores
no hay abejas
ni cera, ni miel.
Padre,
que el campo ya no es el campo.
Padre,
mañana del cielo lloverá sangre
el viento lo canta llorando.

Padre,
ya están aquí
monstruos de carne
con gusanos de hierro.
Padre,
no tengáis miedo
decid que no
que yo os espero.
Padre,
que están matando la tierra.
Padre,
dejad de llorar
que nos han declarado la guerra.


“Al vent”, Raimon Pelegero

AL VENT

Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

La vida ens dóna penes,
ja el nàixer és un gran plor:
la vida pot ser eixe plor;
però nosaltres

al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

AL VIENTO

Al viento,
la cara al viento,
el corazón al viento,
las manos al viento,
los ojos al viento,
al viento del mundo.

Y todos,
todos llenos de noche,
buscando la luz,
buscando la paz,
buscando a dios,
al viento del mundo.

La vida nos da penas,
ya al nacer es un gran llanto:
la vida puede ser ese llanto;
pero nosotros

al viento
la cara al viento,
el corazón al viento,
las manos al viento,
los ojos al viento,
al viento del mundo.

Y todos, todos llenos de noche
buscando la luz,
buscando la paz,
buscando a dios,
al viento del mundo.


“Sonet”, Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Quan ella dorm el gaudi somnolent Cuando ella duerme y disfruta soñando
del vell jardí vibrant de flors i nit, del viejo jardín, vibrante de flores y noche,
passant per la finestra sóc el vent, pasando por la ventana soy el viento,
i tot és com un alenar florit. y todo es como un suspirar florido.
Quan ella dorm i sense fer-hi esment Cuando ella duerme y sin hacer mención
tomba a les grans fondàries de l’oblit, cae en las grandes profundidades del olvido,
l’abella só que clava la roent soy la abeja que clava al rojo vivo
agulla -fúria i foc- en el seu pit. la aguja -furia y fuego- en su pecho.
La que era estampa, encís i galanor La que era estampa, encanto y galanura
i moviment ambigu, és plor i crit. y movimiento ambiguo, es llanto y grito.
I jo, causa del dol, de la dolçor Y yo, causa del dolor, de la dulzura
en faig lasses delícies de pecat, desfallezco en delicias de pecado,
i Amor, que veu, ulls closos, el combat, y Amor, que ve, ojos cerrados, el combate,
s’adorm amb un somriure embadalit. se adormece sonriendo, embelesado.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel©